Share

Kako resetirati lozinku

Prvi korak: Unesite svoje korisničko ime

Kod unosa korisničkog imena pripazite na velika/mala slova.
Kada pošaljete zahtev, dobit ćete e-mail u kojem će se tražiti validacija ovog zahtjeva kako bi se izbjegla zloupotreba. Taj e-mail će također sadržavati vašu novu lozinku.
Napomena: Novokreiranu lozinku nećete moći koristiti za prijavu dok ne validirate ovaj zahtjev za novom lozinkom.

Drugi korak: Validacija zahtjeva

E-mail će sadržavati upute kako validirati ovaj zahtjev.
Nakon uspješne validacije moći ćete koristiti Vašu novu lozinku.

Molimo, unesite sve podatke
Unesite vaše korisničko ime