CRKVA
RADOSNE
VIJESTI

'Crkva Radosne vijesti' je samostalna lokalna kršćanska crkva koja nastoji obnoviti smisao, snagu i praksu izvornog, novozavjetnog kršćanstva, te svoje utemeljenje nalazi u Svetom pismu.

Crkva je nastala 1993. kada je nekolicina mladih kršćana iz Njemačke dopremala humanitarnu pomoć u ratom pogođenu Hrvatsku. Osim materijalne, ovi su kršćani uočili i duhovnu uništenost u Hrvatskoj te otvorenost ljudi za Boga i Evanđelje. Stoga su započeli javna okupljanja s proučavanjem Biblije i molitvom što je uskoro rezultiralo ozbiljnijom skupinom vjernika.

Oni su se potom željeli organizirati u lokalnu kršćansku zajednicu po novozavjetnom uzoru, što je rezultiralo registracijom vjerske zajednice pod imenom 'Kršćanska zajednica na Marulićevom trgu'. Svoj stav spram ostalih kršćanskih denominacija, zajednica zauzima prema razumijevanju novozavjetnih uputa: lokalne crkve su udovi sveopće Crkve koja se sastoji od svih istinskih vjernika bez obzira na teološki ili institucijski predznak.

Danas, promijenivši ime iz administrativnih razloga, Crkva Radosne vijesti, predana je naviještanju iste poruke, tj. pomirbe ljudi s Bogom po povijesnoj žrtvi i uskrsnuću Isusa Krista. Iz tog motiva proizlaze i druge aktivnosti crkve: humanitarna djelatnost, organizacija radionica za mlade i starije, biblijska predavanja i predavanja na relevantne društvene teme, savjetovanja i suradnja s drugim zajednicama i humanitarnim udrugama.

Svi sastanci su otvoreni za javnost, a sama struktura članova jest sagledana više kao 'organizam' a manje kao 'organizacija'. Pristupanje je dobrovoljno i u punom smislu moguće po osobnoj odluci osobe za život posvećen Isusu Kristu. Gosti su, naravno, česti i uvijek dobrodošli, bez obzira na osobna uvjerenja.