Share


Zapamti me?
ili Registracija


Dobrodošli

Napredna pretraga


Sve propovijedi

S transkriptom (beta)

Zadnje dodano

Zadnje komentirano


199*, 200*, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020


Crkva

SoulsaverStatistika:
Broj propovijedi: 1119
Broj reg. članova: 47
Broj komentara: 18


RSS pretplata

 Rezultati pretrage

Naslov: Ivan 11; Datum propovijedi: 10.04.1998.
Serija propovijedi: Ivanovo evanđelje '93-98
Autor: Christoph Krumm; 70 min, 17.00 MB, mp3; Kreirano: 19.11.2009.

Naslov: Ivan 14; Datum propovijedi: 15.04.1998.
Serija propovijedi: Ivanovo evanđelje '93-98
Autor: Ivan Vrtarić; 60 min, 17.00 MB, mp3; Kreirano: 19.11.2009.

Naslov: Ivan 12; Datum propovijedi: 24.04.1998.
Serija propovijedi: Ivanovo evanđelje '93-98
Autor: Fred Colvin; 70 min, 17.00 MB, mp3; Kreirano: 19.11.2009.

Naslov: Ivan 13; Datum propovijedi: 24.04.1998.
Serija propovijedi: Ivanovo evanđelje '93-98
Autor: Fred Colvin; 70 min, 17.00 MB, mp3; Kreirano: 19.11.2009.

Naslov: Kako mogu osobno upoznati Boga? Kroz religiju?; Datum propovijedi: 09.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Bog je stvorio čovjeka za osobni odnos; Datum propovijedi: 10.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Izgubljeni raj, gubitak svih odnosa; Datum propovijedi: 11.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Naša najdublja potreba, roditi se kao Božje dijete; Datum propovijedi: 12.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Pravo i trajno zadovoljstvo u osobnom odnosu sa Stvoriteljem; Datum propovijedi: 13.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Što dolazi nakon smrti: Nebo, pakao, čistilište?; Datum propovijedi: 14.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Godina 2000, osiguran od svega, a ipak bez sigurne budućnosti; Datum propovijedi: 15.11.1998.
Serija propovijedi: Evangelizacija '98 - Bog i čovjek (Fred)
Autor: Fred Colvin; 48 min, 15.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Jedna životna priča; Datum propovijedi: 10.10.1999.
Serija propovijedi: Smrt jednog Gurua
Autor: Rabi Maharaj; 121 min, 20.80 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Krišna, Buda, Muhamed, Krist - kojim putem?; Datum propovijedi: 11.10.1999.
Serija propovijedi: Smrt jednog Gurua
Autor: Rabi Maharaj; 128 min, 22.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

Naslov: Odgovori na pitanja; Datum propovijedi: 12.10.1999.
Serija propovijedi: Smrt jednog Gurua
Autor: Rabi Maharaj; 152 min, 26.00 MB, mp3; Kreirano: 17.10.2009.

 5 zadnjih propovijedi

Uskrsnuće i novi život - Ivan Marečić
05.04.2020.; 18 min, 6.02 MB

Božićni program 2019 - zaja
15.12.2019.; 56 min, 25.70 MB

Psalam 88 - Stephen Coney
20.10.2019.; 33 min, 11.30 MB

Abšalomov svršetak (2.Sam 17-18) - Stephen Coney
04.11.2018.; 57 min, 19.40 MB

Davidova molitva (2.Sam 12) - Stephen Coney
30.09.2018.; 33 min, 9.56 MB

Sve propovijedi...